สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประชุมแนวทางการดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อขออัตราข้าราชการตั้งใหม่
วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.30 น.
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่คลองเปรมประชากรเพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒน...
วันที่ 9 กรกฎาคม 2561
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่าน Video Conference
วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น.
รธบ.ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการในช่วงฤดู​น้ำหลากในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาR...
วันที่ 7 กรกฎาคม​ 2561
ประชุมติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ผ่าน Video Conference
วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น
เปิดโครงการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุ...
วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการทำงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP...
วันที่ 28-29 มิถุนายน 2561
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการทำงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP...
วันที่ 27 มิถุนายน 2561
หารือการจัดการระบบการจราจร เข้า - ออก และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในกรมชลประทาน ปากเกร็ด
วันที่ 27 มิถุนายน 2561
Vido Conference ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันความเสียหาย และสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเ...
วันที่ 27 มิถุนายน 2561
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  41  42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.