สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ประธาน CKO เป็นประธานประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 1...
นายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน นำคณะผู้บริหารกรมชลประทาน ร่วมงาน 60 ปี
นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผส.ชป. 11 เป็นประธานเปิดการแข่งขัน “โครงการชิงแชมป์หมากรุกไทยเพื่อสืบส...
รองอธิบดีองค์การมหาเวลี และคณะ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำของ สชป.11 โครงการแก้มลิงมหาชัย – สนามชั...
ผส.ชป.11 นำคณะผู้บริหารเข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายเฉลิมพร พิรุณสาร และนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ
ประชุมผู้บริหารสำนักชลประทานที่ 11 เมื่อวันพุธที่ 29 กันยายน 2553 โดย นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์...
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2553 สำนักชลประทานที่ 11 นายประเจตน์ พลคชา ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมบริหา...
นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผส.ชป.11 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทีมงานเข้มแข็งพลังแกร่ง...
วันพุธที่ 15 กันยายน 2553 ที่ห้องประชุม สำนักชลประทานที่ 11 นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชกา...
สชป. 11 ลงนามรับ-มอบงานจากกรมการทหารช่าง โครงการปรับปรุงสภาพลำน้ำและระบบระบายน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพร...
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117  118  119 120 121 122 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.