สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือรายงานผลการกำจัดวัชพืชคลองบางบัวทอง
นายรุงโรจน์ พึ่งอ่อน หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน(จน.คบ.)โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ...
นายสกนธ์ นวลมีชื่อ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่5 (สบ.5คบ.) พระยาบรรลือ พบปะเกษตรกรชี้แจง สถานก...
นางพนิดา ผาสุภาพ หัวหน้าฝ่ายส่งและบำรุงรักษาที่ 3(สบ.3คบ.)โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ร่วม...
ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 พระยาบรรลือ อบรมเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบางหลวง ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเก...
นายสัมพันธ์ เนตตกุล นายอำเภอสามโคก เป็นประธานการอบรมเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบางโพธิ์เหนือ ตามโครงการเพิ่...
นายสมัย ธรรมสัตย์ ผู้อำนายการส่วนวิศวกรรมบริหาร เป็นประธานการประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการ...
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล เป็นประธานประชุมผู้บริหารสำนัก ครั้งท...
ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 พระยาบรรลือ พบปะเกษตรกร ม.9 ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ชี้แจง สถานการณ์น้ำใน 4 ...
ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 พระยาบรรลือ พบปะเกษตรกร ม.2,5,6,7,8 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ชี้แจง สถานการณ์...
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78  79  80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.