สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประชุม ซักซ้อม ทบทวน แนวทางปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการบริหารจัดการน้ำ ประจำปี...
วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น.
ประชุมเพื่อติดต่อสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference
วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น.
เวทีการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฏาคม 2560
ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำผ่านระบบเครือข่าย Video Conference
วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น.
นายทองธัช เฟื่องถี หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการใช้น้ำ เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อจัดโครง...
วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น.
ประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย Video Conference ณ ห้องศูนย์ประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทา...
วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น.
พิธีปิดอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ คสป.
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น.
เปิดอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร คสป. รุ่นที่ 2
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น.
อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 115
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ : Smart Water Ope...
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  22  23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.