สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ชลหารพิจิตร จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 5 กรกฎาคม 2562
ประชุม เรื่องขอเข้าพบเพื่อหารือแนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์น้ำในพื้นที่
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 - 16.00 น.
ประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงฤดูฝน ปี 2562 ครั้งที่ 2 ผ่าน Video Conference ...
วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น
รธบ.ลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานสมุทรปรากา...
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 10.30 น
ประชุมเร่งรัดติดตามบัญชีงานระหว่างก่อสร้างคงค้างในระบบ GFMIS ครั้งที่ 2
วันที่ 26 มิถุนายน 2562
ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 6/2562 เพื่อสร้างความโปร่งใส และการมีส่วน...
วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น.
ประชุมการปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่าน Video Conference จากกรมชลประทาน สามเสน
วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น.
ขอแจ้งปิดการตรวจสอบค่าสาธารณูปโภคเกี่ยวกับการรับเงินสมทบค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา ภายในกรมชลประทาน ปาก...
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น.
ประชุมเรื่องการขอกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น
วันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  22  23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.