สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11 ครั้งที่ 3/2563
วันพุธที่ 8 เมษายน 2563
ดำเนินการติดป้ายประกาศ งดการใช้สถานที่ออกกำลังกาย บริเวณสระหยดน้ำ หน้าอาคารสำนักงานชลประทานที่ 11 แล...
วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563
ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบเครือข่าย Video Conference
7 เมย 63
ดำเนินการกำหนดแนวปฏิบัติในการเข้า-ออก ภายในบริเวณกรมชลประทาน -ปากเกร็ด เพื่อป้องการแพร่ระบาดของโรคติ...
วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2563
ประชุมทางไกล ผ่านระบบ VDO Conference จากศูนย์ประสานงานคณะกรรมการเฉพาะกิจ COVID - 19 กรมชลประทาน
วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 14.30 น
กิจกรรม RID Big Cleaning Day สู้ COVID -19
วันนี้ (23 มีนาคม 2563) เวลา 10.00 น.
ซักซ้อมการใช้ระบบ VDO Conference และการใช้งานแอพลิเคชั่น Avaya Seopia Mobille ตามมาตรการป้องกันการแพ...
วันจันทร์ 23 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น.
การประชุมคณะทำงานการดำเนินงาน ลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563
ประชุมวิเคราะห์และติดตามแนวโน้มสถานการณ์น้ำ ในช่วงฤดูแล้ง ผ่านระบบ Video conference
วันที่ 16 มีนาคม 2563
ประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางการประเมินผลของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
วันที่ 16 มีนาคม 2563
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.