สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประชุมประจำเดือนของสำนักงานชลประทานที่ 11
วันที่ 26 มิถุนายน 2561
ประชุมคณะทำงานติดตาม และตรวจสอบโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
วันที่ 26 มิถุนายน 2561
ประชุมการดำเนินการโครงการคลองสวยน้ำใสร่วมใจกำจัดวัชพืช และบันทึกข้อตกลง MOU
วันที่ 26 มิถุนายน 2561
ประชุมเตรียมพร้อมชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ....
วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น.
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่าน Video Conference
วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น.
ประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้ยางใน หน่วยงานภาครัฐ ผ่าน Video Conference
วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 15.00 น.
ประชุมติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ผ่าน Video Conference
วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น.
ประชุมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมโทรมาตร และจัดทำฐานข้อมูลน้ำ
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น.
พิธีมอบรางวัล ในพิธีประกาศเกียรติคุณบุคคล โครงการ และสถาบันเกษตรผู้ใช้น้ำชลประธานดีเด่น
วันที่13 มิถุนายน 2561
วันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 116
วันที่ 13 มิถุนายน 2561
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41  42  43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.