สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2557 ณ ศาลา 100 ปี วัดชลประทานรังสฤษฏ์ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อ...
วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม สำนักชลประทานที่ 11 นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวยกา...
เมื่อวันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557 นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11หัวหน้าผู้ตรว...
วันเสาร์- อาทิตย์ที่ 12-13 กรกฎาคม 2557 ที่สโมสรกรมชลประทาน ปากเกร็ด พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองหัวหน...
วันอังคารที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ห้องศูนย์เรียนรู้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผ...
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทา...
วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 เวลา 11.00 น. นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11 พร้อมด้วย...
เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 57 นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวย...
เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 57 นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวย...
วันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน 2557 ที่กรมชลประทานปากเกร็ด นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักชลปร...
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99  100  101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.