สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การจัดการแข่งขัน...
นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11 เป็นประธาน จุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพร...
คณะข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่สำนักชลประทานที่ 11 สำนักวิจัยและพัฒนา สำนักเครื่องจักรกล ฝ่ายอาคารสถ...
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11 เป็นป...
เมื่อวันจัทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2557 นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11 ได้เข้...
วันศุกร์ที่ ๑๐ ตุลาคม 2557 นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน นายสมัย...
นายพฤทธิพงศ์ ทัศน์อัญชุลีกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ และคณะข้าราชการ เจ้าหน้...
เมื่อวันพุธที่ 10 กันยายน 2557 ณ อาคารสวัสดิการร้านค้าส่วนที่ 2 กรมชลประทาน ปากเกร็ด นายสมศักดิ์...
นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11 นำคณะข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่สำนักชลประทานท...
วันพุธที่ 10 กันยายน 2557 สำนักชลประทานที่ 11 จัดโครงการอบรมสัมมนา ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพบุ...
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42  43  44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.