สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผู้เชี่ยญชาญ สำนักงานชลประทานที่ 11 เข้าร่วมประชุม
นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและว...
นายธีรชาติ พันธุ์หอม ยศ.ชป.11 นายทองธัช เฟื่องถี สพ.ชป.11 ออกพื้นที่ ณ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บึงพระอาจาร...
นายไพศาล ใจซื่อตรง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ได้ชี้แจงถึงมาตรการหยุดส่งน้ำ
นายรุ่งโรจน์ พึ่งอ่อน หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด...
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการเสนอแผนงานตามยุทธศาตร์และก...
สำนักงานชลประทานที่ 11 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตเดือนกรกฏาคม 2558
นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผส.ชป. 11 พร้อมด้วย นายพีระพงศ์ สิมปนาธร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษ...
นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผส.ชป. 11 ร่วมประชุมเพื่อรับฟังเรื่องเครื่องสูบน้ำ-บ่อดิน ของบริษัท เอื่อขน...
นายพีระพงษ์ ลิมปนาธร ผคบ.พระยาบรรลือ ประชุมหารือการสูบน้ำจากบ่อดิน บริษัท เอื้อขนส่ง จำกัด ให้เกิดป...
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42  43  44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.