สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาให้การขออนุญาตก่อสร้างประตูระบายน้ำบริเวณคลองขนมจีน
วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น.
ประชุมเตรียมจัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562
วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562
ประชุม จัดเตรียมความพร้อมมาตรการ แผนงาน/โครงการต่างๆ
วันที่ 23 สิงหาคม 2562
ประชุมโครงการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมให้เอกชนร่วมลงทุน
วันที่ 22 สิงหาคม 2562
ประชุมเร่งรัดและติดตามผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2562
วันที่ 20 สิงหาคม 2562
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่าน Video Conference จากกรมชลประทาน สามเสน
วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น.
ประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11 ครั้งที่ 5/2562
วันที่ 15 สิงหาคม 2562
กิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ รวมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ บริเวณโครงการส่งน้ำและบำ...
วันที่ 15 สิงหาคม 2562
การจัดบรรยายเรื่องแก้มลิงใต้ถนน และจัดนิทรรศการวิชาการ จากบริษัท TPC จำกัด
วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562
ร่วมลงพื้นที่บริเวณทุ่งฝั่งตะวันออกของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง
วันอาทิตย์ ที่ 11 สิงหาคม 2562
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  19  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.