สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบเครือข่าย Video
วันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.
ประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11 ครั้งที่ 9/2563
วันที่ 15 ตุลาคม 2563
ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ
วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 น.
ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ
วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น.
ประชุมติดตามงานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ คลองจระเข้สามพัน
วันที่ 28 กันยายน 2563
ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำเปรมเหนือบางประอิน
วันอังคารที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐น.
ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบเครือข่าย Video Conference
วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น
ประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11 ครั้งที่ 8/2563
วันที่ 17 กันยายน 2563
ประชุมติดตามแนวโน้มสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ ปี63/64
วันที่ 16 กันยายน 2563
ประชุมหารือรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน
วันที่ 15 กันยายน 2563
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.