สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่าน Video Conference
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น.
ประชุมฝ่ายของส่วนบริหารจัดการน้ำเกี่ยวกับรายงานสถานการณ์พื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออก สำนั...
วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น.
ลงพื้นที่ดูงานของกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานมหาสวัสดี
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
ประชุมเร่งรัดและติดตามผลการดำเนินงานสวัสดิการส่วนที่ 2
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
พิธีถวายสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
ประชุมติดตามงบประมาณ ปี พ.ศ.2562 แนวทางการขับเคลื่อนและงานเร่งด่วน และแนวทางการปฏิบัติงาน
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่าน Video Conference จากกรมชลประทานสามเสน
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายพงศ์ศักดิ์
ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน สายงานรองอธีบดีฝ่ายบำรุงรักษา ผ่าน Video conference ณ กรมชลปร...
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
เปิดศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ เนื่องใน “วัน สึนามิสากล”
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
ทอดกฐินสามัคคี​และเปิดผ้าแพรคลุมป้าย​ หอประชุมสงฆ์​ จาริน​ อัตถะโยธิน​...
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.