สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ติดตามความก้าวหน้างานปรับปรุงกำแพงป้องกันตลิ่งฝั่งขวา
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560
เข้าร่วมกิจกรรม ”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560
ประชุมคณะกรรมติดตามและกำกับดูแลการจัดทำแผนงาน และงบประมาณด้านเตรียมความ พร้อมงานศึกษา สำรวจ ออกแบบ ข...
วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560
โครงการวันรักต้นไม้ประขำปีของชาติ พ.ศ.2560
วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560
วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 สชป.11 ประชุมผ่านระบบเครือข่าย Video Conference
วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น.
กิจกรรม "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560
ชี้แจงสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่โครงการ
วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00 น.
ประชุมปรับแผนเตรียมความพร้อม งานพิจารณา สำรวจ ออกแบบ
วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00 น.
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาทินัดดามาตุ ทรงเสด็จเป็นประธานถวายผ้าพระกฐิน วัดเชิงเลน ...
วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560
อธิบดีกรมชลประทานมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์
วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  21  22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.