สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประชุมผ่าน Video Conference ชี้แจงแนวทาง ในการสร้างความเข้มแข็ง และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
ติดตามความก้าวหน้าโครงการเกษตรกรทฤษฎีใหม่ จ.นครนายก
บริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ของสำนักงานชลประทานที่ 11
งานทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ 2560
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ที่ได้เกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่
ประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ ติดตามงานด้านงบประมาณ
ส่งมอบปัจจัยการผลิตเกษตรทฤษฎีดีใหม่
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  21  22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.