สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประชุมพิจารณาแผนงาน เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง
วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560
ประชุมกำหนดกรอบ TOR การจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น.
ประชุมเพื่อติดต่อสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference จากศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC)
วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น.
ต้อนรับ รมต.กษ. ภายในงาน
วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 17.00 น.
ประชุมเพื่อติดต่อสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference จากศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC)
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น.
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพร...
วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น
สำนักงานชลประทานที่ 11 เข้าร่วมประชุมเพื่อติดต่อสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference จากศูนย์ปฏิบั...
วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น.
ประชุมเพื่อติดต่อสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference จากศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC)
วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น
ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานชลประทานที่ 11 ลงนามถวายพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพร...
วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.30 น.
นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference
วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น.
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  21  22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.