สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ บริเวณพื้นที่กรมชลประทาน ปากเกร็ด
วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.45 น.
ลงพื้นที่มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แนวกั้นน้ำเค็มคลองด่านชำรุด
วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ บริเวณ...
วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562
ประชุมคณะทำงานจัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562
ประชุมทางไกลเพื่อหารือการจัดโครงการสัมมนาการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในภารกิจถ่ายโอนให้แก่องค์กรปก...
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น.
ประชุมติดตามการขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ ครั้งที่ 3/2562
วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ภาคกลาง) ครั้งที...
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562
การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการชลประทานและฝ่ายส่งน้ำและบำ...
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562
องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ...
วันที่ 8 กรกฎาคม 2562
ร่วมประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่าน Video Conference จากกรมชลประทาน สามเสน
วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  21  22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.