สำนักชลประทานที่ 11
 
     
     
     
 

 

 

 

ระบบจัดการข่าวสาร
การแต่งกายลูกจ้างชั่วคราว [02 ธันวาคม 2558]
+ดูทั้งหมด
  ระบบจัดการข่าวสาร
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจำ (แก้ไขครั้งที่ 1/2560) [24 เมษายน 2560]
ว14 หน้าที่โดยย่อ และ ว38 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง [01 เมษายน 2560]
บัญชีอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ ที่ กค 0428/ว47 ลว.29 พ.ค.2558 [01 เมษายน 2560]
บัญชีอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ ที่ กค 0420/ว27 ลว. 6 มี.ค. 2560 [01 เมษายน 2560]
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0420/ว 27 ลว 6 มี.ค. 2560 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจำของส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ [31 มีนาคม 2560]
บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ 1 ธ.ค.57 [16 กุมภาพันธ์ 2559]
ที่ กค 0428/ว47 ลว.29 พ.ค.2558 การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ [16 กุมภาพันธ์ 2559]
การแต่งกายข้าราชการและลูกจ้างประจำ_ไฟล์2 [02 ธันวาคม 2558]
การแต่งกายข้าราชการและลูกจ้างประจำ_ไฟล์1 [02 ธันวาคม 2558]
อินทรธนูและเครื่องหมายลูกจ้างประจำ [02 ธันวาคม 2558]
  + ดูทั้งหมด
  ระบบจัดการข่าวสาร
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับบุคคล ของฝ่ายบริหารทั่วไป กรมชลประทาน [30 สิงหาคม 2560]
คู่มือการจัดทำเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคล เพื่อ (เลื่อน/ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา [16 ธันวาคม 2558]
ระเบียบกรมชลประทาน ว่าด้วยการย้ายข้าราชการเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 [16 ธันวาคม 2558]
แนวทางการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ได้รับวุฒิเพิ่มขั้น และเป็นผู้ได้รับคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ [16 ธันวาคม 2558]
การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ [02 ธันวาคม 2558]
แพรแถบย่อ [02 ธันวาคม 2558]
การพ้นจากตำแหน่งและรับมอบงาน [02 ธันวาคม 2558]
ชื่อตำแหน่ง ไทย - อังกฤษ [02 ธันวาคม 2558]
อินทรธนูและเครื่องหมายข้าราชการ [02 ธันวาคม 2558]
พรบ.ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2551 [02 ธันวาคม 2558]
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลา พ.ศ. 2555 [02 ธันวาคม 2558]
ระเบียบกรมชลประทาน ว่าด้วยการย้ายข้าราชการเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 [02 ธันวาคม 2558]
  + ดูทั้งหมด
 

 

 

 

 

 

 

   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.