สำนักชลประทานที่ 11
 
     
     
     
 

 

 

 

ระบบจัดการข่าวสาร
การแต่งกายลูกจ้างชั่วคราว [02 ธันวาคม 2558]
+ดูทั้งหมด
  ระบบจัดการข่าวสาร
คู่มือการจัดทำเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคล เพื่อ (เลื่อน/ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา [16 ธันวาคม 2558]
ระเบียบกรมชลประทาน ว่าด้วยการย้ายข้าราชการเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 [16 ธันวาคม 2558]
แนวทางการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ได้รับวุฒิเพิ่มขั้น และเป็นผู้ได้รับคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ [16 ธันวาคม 2558]
การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ [02 ธันวาคม 2558]
แพรแถบย่อ [02 ธันวาคม 2558]
การพ้นจากตำแหน่งและรับมอบงาน [02 ธันวาคม 2558]
ชื่อตำแหน่ง ไทย - อังกฤษ [02 ธันวาคม 2558]
อินทรธนูและเครื่องหมายข้าราชการ [02 ธันวาคม 2558]
พรบ.ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2551 [02 ธันวาคม 2558]
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลา พ.ศ. 2555 [02 ธันวาคม 2558]
ระเบียบกรมชลประทาน ว่าด้วยการย้ายข้าราชการเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 [02 ธันวาคม 2558]
  + ดูทั้งหมด
 

 

 

 

 

 

 

   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.