สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ต่อมาเมื่อ เวลา 11.30 น. บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ร่วมปลูกไม้ยืนต้นเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส สมเด...
นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 และคณะ เข้าร่วมประชุมติดตามเร่งรัดผลการ...
นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานี่ 11 ให้การต้อนรับ...
นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรมชลประทาน สำนักงานชลประทานี่ 11 เป็นประธานเปิดก...
ตามที่กรมได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการศึกษาทดลองการใช้วัสดุป้องกันการกัดเซาะ พื้นที่ทดสอบคันคลอง...
วันที่ 22 มกราคม 2558 เวลา10.00 น. คณะทีมงานย่อยจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 11 ได้ประชุมคณะทีม...
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2558 ณ ร้านดงตาล ณ รำเพย สนามกอล์ฟกรมชลประทาน ปากเกร็ด นายเลิศวิโ...
นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้ นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล...
เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2558 ณ โรงพยาบาลศิริราช นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลปร...
วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม 2558 นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักชลงานประทานที่ 11 เป็นประธาน...
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97  98  99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.