สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 

รายการเอกสารประกอบ ดาวน์โหลด
  รายงานผลตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2565 รอบระยะเวลา 12 เดือน [22 พฤศจิกายน 2565]
  รายงานผลตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2565 รอบระยะเวลา 11 เดือน [05 กันยายน 2565]
  รายงานผลตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2565 รอบระยะเวลา 10 เดือน [03 สิงหาคม 2565]
  รายงานผลตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2565 รอบระยะเวลา 9 เดือน [04 กรกฎาคม 2565]
  รายงานผลตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2565 รอบระยะเวลา 8 เดือน [11 มิถุนายน 2565]
  รายงานผลตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2565 รอบระยะเวลา 7 เดือน [11 พฤษภาคม 2565]
  รายงานผลตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2565 รอบระยะเวลา 6 เดือน [24 มีนาคม 2565]
  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดฯ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 7 รอบระยะเวลา 12 เดือน [14 ตุลาคม 2564]
  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดฯ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6 รอบระยะเวลา 11 เดือน [07 กันยายน 2564]
  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดฯ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5 รอบระยะเวลา 10 เดือน [06 สิงหาคม 2564]
  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดฯ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4 รอบระยะเวลา 9 เดือน [13 กรกฎาคม 2564]
  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดฯ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 รอบระยะเวลา 8 เดือน [08 มิถุนายน 2564]
  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดฯ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 รอบระยะเวลา 7 เดือน (แก้ไข) [27 พฤษภาคม 2564]
  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดฯ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 รอบระยะเวลา 6 เดือน [20 เมษายน 2564]
  รายงานตัวชี้วัดระดับสำนักฯ สชป.11 (รอบ 8 เดือน) [10 มิถุนายน 2563]
  รายงานตัวชี้วัดระดับสำนักฯ สชป.11 (รอบ 6 เดือน) [02 มิถุนายน 2563]
  สรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามภารกิจและยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [21 พฤศจิกายน 2561]
  คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานชลประทานที่ 11 กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [05 พฤษภาคม 2560]
  รายงานผลการปฎิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (รอบ 12 เดือน) [10 มกราคม 2560]
  รายงานผลการปฎิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (รอบ 12 เดือน) [25 ตุลาคม 2559]
  คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานชลประทานที่ 11 พ.ศ.2558 [15 มิถุนายน 2558]
  กรอบการประเมินผลการปฎิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (รอบ 12 เดือน) [06 พฤศจิกายน 2557]
  กรอบการประเมินผลการปฎิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (รอบ 11 เดือน) [24 กันยายน 2557]
  กรอบการประเมินผลการปฎิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (รอบ 10 เดือน) [20 สิงหาคม 2557]
  กรอบการประเมินผลการปฎิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (รอบ 9 เดือน) [20 สิงหาคม 2557]
  กรอบการประเมินผลการปฎิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (รอบ 8 เดือน) [20 สิงหาคม 2557]
  กรอบการประเมินผลการปฎิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (รอบ 6 เดือน) [20 สิงหาคม 2557]
  สรุปบทเรียนผลการปฎิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฎิบัติราชการ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 [20 สิงหาคม 2557]
  คำรับรองปฏิบัติราชการสำนักชลประทานที่ 11 พ.ศ.2556 [20 สิงหาคม 2557]
  กรอบการประเมินผลการปฎิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (รอบ 12 เดือน) [20 สิงหาคม 2557]
  กรอบการประเมินผลการปฎิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (รอบ 11 เดือน) [20 สิงหาคม 2557]
  กรอบการประเมินผลการปฎิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (รอบ 10 เดือน) [20 สิงหาคม 2557]
  กรอบการประเมินผลการปฎิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (รอบ 9 เดือน) [20 สิงหาคม 2557]
  กรอบการประเมินผลการปฎิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (รอบ 8 เดือน) [20 สิงหาคม 2557]
  กรอบการประเมินผลการปฎิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (รอบ 7 เดือน) [20 สิงหาคม 2557]
  คำรับรองปฏิบัติราชการสำนักชลประทานที่ 11 พ.ศ.2555 [20 สิงหาคม 2557]
  รายงานผลการปฎิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (รอบ 12 เดือน) [20 สิงหาคม 2557]
  รายงานผลการปฎิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (รอบ 11 เดือน) [20 สิงหาคม 2557]
  รายงานผลการปฎิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (รอบ 10 เดือน) [20 สิงหาคม 2557]
  รายงานผลการปฎิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (รอบ 9 เดือน) [20 สิงหาคม 2557]
  รายงานผลการปฎิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (รอบ 8 เดือน) [20 สิงหาคม 2557]
  รายงานผลการปฎิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (รอบ 7 เดือน) [20 สิงหาคม 2557]
  รายงานผลการปฎิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (รอบ 6 เดือน) [20 สิงหาคม 2557]
  คำรับรองปฏิบัติราชการสำนักชลประทานที่ 11 พ.ศ.2554 [20 สิงหาคม 2557]
  รายงานผลการปฎิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (รอบ 12 เดือน) [20 สิงหาคม 2557]
  รายงานผลการปฎิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (รอบ 11 เดือน) [20 สิงหาคม 2557]
  รายงานผลการปฎิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (รอบ10 เดือน) [20 สิงหาคม 2557]
  รายงานผลการปฎิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (รอบ 9 เดือน) [20 สิงหาคม 2557]
  รายงานผลการปฎิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (รอบ 8 เดือน) [20 สิงหาคม 2557]
  รายงานผลการปฎิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (รอบ 7 เดือน) [20 สิงหาคม 2557]
  รายงานผลการปฎิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (รอบ 6 เดือน) [20 สิงหาคม 2557]
  คำรับรองปฏิบัติราชการสำนักชลประทานที่ 11 พ.ศ.2553 [20 สิงหาคม 2557]
  คำรับรองปฏิบัติราชการสำนักชลประทานที่ 11 พ.ศ.2552 [20 สิงหาคม 2557]

 
 
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.