สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการคลองลัดโพธิ์
วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561
พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน
วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 (ช่วงบ่าย)
เตรียมความพร้อมการอบรม สบ.
วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561
หัวหน้างานในสังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป สชป. 11 นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด มอบแจกันดอกไม้ร่วมแสดง...
วันที่ 14 ธันวาคม 2561
ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ นายธีระพล ตั๊งสมบุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทาน ที่ 11 ได้รับต...
วันที่ 14 ธันวาคม 2561
อบรม หลักสูตรการจัดทำเล่มเอกสารการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา
วันที่ 12 ธันวาคม 2561
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่าน Video Conference
วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น.
ประชุมคณะทำงานสวัสดิการร้านค้าส่วนที่ 2
วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น.
โครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และมะเร็งปากมดลูก
วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 9.30
บริจาคโลหิต
วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  32  33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.