สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๑๑ นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักชลประท...
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ นายณัฐพงศ์ ศิริโภค ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ เป็นประธานคณะท...
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ นายอภิชาต โตดิลกเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีส่...
นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๑๑ ประธาน CKO เป็นประธานประชุมคณะทำงานการ...
วันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๔ ที่ห้องศูนย์เรียนรู้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผู้อ...
นายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมเกษตรอินทรีย์ ส...
นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม เรื่อง “...
นางภารดี จงสุขธนามณี ประธานคณะอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมและคณะฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจ...
นายสี่พร มณีโชติ รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง (รธส.)และคณะฯ เป็นประธานในการประชุมผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสร...
นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๑๑ ได้เป็นประธานในการส่งมอบงานท่อระบายน้ำคลอ...
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112  113  114 115 116 117 118 119 120 121 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.