สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
ระบบจัดการข่าวสาร
ข้อมูลปริมาณน้ำ(ฝั่งตะวันออก)ประจำวันที่ 07 พฤศจิกายน 2562
ข้อมูลปริมาณน้ำ(ฝั่งตะวันออก)ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2562
ข้อมูลปริมาณน้ำ(ฝั่งตะวันออก)ประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2562
ข้อมูลปริมาณน้ำ(ฝั่งตะวันออก)ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2562
ข้อมูลปริมาณน้ำ(ฝั่งตะวันออก)ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2562
ข้อมูลปริมาณน้ำ(ฝั่งตะวันออก)ประจำวันที่ 03 ตุลาคม 2562
ข้อมูลปริมาณน้ำ(ฝั่งตะวันออก)ประจำวันที่ 26 กันยายน 2562
ระบบจัดการข่าวสาร
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2558
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2558
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2557
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2557
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2557
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2557
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวันที่ 09 ตุลาคม 2557
ระบบจัดการข่าวสาร
รายงานจุดเฝ้าระวังประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
รายงานจุดเฝ้าระวังประจำวันที่ 08 พฤศจิกายน 2562
รายงานจุดเฝ้าระวังประจำวันที่ 07 พฤศจิกายน 2562
รายงานจุดเฝ้าระวังประจำวันที่ 06 พฤศจิกายน 2562
รายงานจุดเฝ้าระวังประจำวันที่ 05 พฤศจิกายน 2562
รายงานจุดเฝ้าระวังประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2562
รายงานจุดเฝ้าระวังประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2562
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.