สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
ระบบจัดการข่าวสาร
ข้อมูลปริมาณน้ำ(ฝั่งตะวันออก)ประจำวันที่ 23 มกราคม 2563
ข้อมูลปริมาณน้ำ(ฝั่งตะวันออก)ประจำวันที่ 16 มกราคม 2563
ข้อมูลปริมาณน้ำ(ฝั่งตะวันออก)ประจำวันที่ 09 มกราคม 2563
ข้อมูลปริมาณน้ำ(ฝั่งตะวันออก)ประจำวันที่ 02 มกราคม 2563
ข้อมูลปริมาณน้ำ(ฝั่งตะวันออก)ประจำวันที่ 02 มกราคม 2563
ข้อมูลปริมาณน้ำ(ฝั่งตะวันออก)ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2562
ข้อมูลปริมาณน้ำ(ฝั่งตะวันออก)ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2562
ระบบจัดการข่าวสาร
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2558
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2558
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2557
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2557
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2557
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2557
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวันที่ 09 ตุลาคม 2557
ระบบจัดการข่าวสาร
รายงานจุดเฝ้าระวังประจำวันที่ 01 มกราคม 2563
รายงานจุดเฝ้าระวังประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2562
รายงานจุดเฝ้าระวังประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2562
รายงานจุดเฝ้าระวังประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2562
รายงานจุดเฝ้าระวังประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2562
รายงานจุดเฝ้าระวังประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2562
รายงานจุดเฝ้าระวังประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2562
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.