สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 

 
 


 
งานสงกรานต์สืบสานประเพณีไทยรดน้ำขอพรผู้ใหญ่  
 วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทาน ที่ 11 เป็นประธานจัดงานสงกรานต์สืบสานประเพณีไทยรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ โดยขอเชิญท่านอดีตผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 มีนายธวัช ตันติธีรวิทย์ นายดำรงด์ กิจม่วงงาม นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ มาให้ผู้บริหารของสำนักงานชลประทานที่ 11 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของ สำนักงานชลประทานที่ 11 ร่วมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ด้านข้างอาคารสำนักงานชลประทานที่ 11
 

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.