สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่าน Video Conference
วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น.
ประชุมคณะกรรมการการพิจารณากลั่นกรองผลงานที่ส่งประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ร...
วั นที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น.
แสดงความยินดี นายอเนก ก้านสังวอน ผู้อำนวยการส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ได้รับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำ...
วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรฯ และกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2561
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น.
การเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) เรื่อง ระบบ Mobile Conference)
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่าน Video Conference
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น.
ประชุมฝ่ายของส่วนบริหารจัดการน้ำเกี่ยวกับรายงานสถานการณ์พื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออก สำนั...
วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น.
ลงพื้นที่ดูงานของกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานมหาสวัสดี
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
ประชุมเร่งรัดและติดตามผลการดำเนินงานสวัสดิการส่วนที่ 2
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
พิธีถวายสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32  33  34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.