สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือนำรถบรรทุกน้ำให้การช่วยเหลือเกษตรบ่อปลา และสวนเผือก
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ลงพื้นที่นำรถบรรทุกน้ำช่วยเหลื่อเกษตรกร ชาวไร ชาวสวน
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต นำรถบรรทุกน้ำ 1 คัน ให้การช่วยเหลือชาวบ้าน นางสาวณัฐนันท...
สถานการณ์ภัยแล้งมีน้ำพอใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และสถานการณ์ความเค็มและการตรวจวัดเพื่อเฝ้าระวังและการแจ...
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ได้นำเกษตรกรกลุ่มสวนผัก มากำจัดวัช...
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 นำรถบรรทุกน้ำ 1 คัน ให้การช่วยเหลื...
การประชุมผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 11 ครั้งที่ 4/2559
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ สำนักงานชลประทานที่ 11 ประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่และประชาสัมพัน...
โครงการชลประทานนนทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 11 ประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ค่านิยมและว...
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 ประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่และประช...
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32  33  34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.