สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
งานเลี้ยงรับรองผู้ได้รับรางวัลเลิศรัฐ
วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 18.30 น.
ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอาคารและติดตามสถานการณ์น้ำ ที่ปตร.สน.คลองเกาะเกรียง และปตร.สน.คลองบางหลวงเช...
วันจันทร์ 10 กันยายน 2561
ลงพื้นที่ตรวจสอบแนวทางการบริหารจัดการน้ำทุ่งเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออก ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงร...
วันที่ 8 กันยายน 2561
ประชุมพิจารณา แนวทางการบริหารจัดการน้ำฝั่งตะวันออก เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้น และพิจาณาแนวทางการบ...
วันที่ 6 กันยายน 2561
องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินง...
วันที่ 3 กันยายน 2561
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่าน Video Conference จากกรมชลประทานสามเสน
วันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น
ประชุมวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำผ่าน Video Conference จากกรมชลประทาน
วันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 15.00 น.
ประชุมวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่าน Video Conference จากกรมชลประทาน สามเสน
วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น.
ประชุมคณะทำงานสวัสดิการน้ำดื่ม ของ สำนักงานชลประทานที่ 11
วันที่ 23 สิงหาคม 2561
บรรยายให้ความรู้ในเรื่อง เทคนิคการใช้ Application ต่าง ๆ บน Smartphone
วันที่ 22 สิงหาคม 2561
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36  37  38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.