สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 4 พระยาบรรลือ อบรมเกษตรกรในพื้นที่ตำบลหน้าไม้ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษ...
ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 พระยาบรรลือ จัดอบรมเกษตรกรการเพิ่มประสิทธิภาพฯ รุ่นที่ 3 ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯหินมูล
ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 พระยาบรรลือ พบปะเกษตรกร ม.5 ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ชี้แจง สถานการณ์น้ำใน 4 ...
ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 พระยาบรรลือ พบปะเกษตรกร ม.4 ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ชี้แจง สถานการณ์น้ำใน ...
ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 พระยาบรรลือ ลงพื้นที่พบปะเกษตรกร ม.7 ต.สามเมืองอ.ลาดบัวหลวง จ.อยุธยา ชี้แจง สถานกา...
ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 พระยาบรรลือ เข้าพบปะเกษตรกร ม.4 ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี สอบถามปัญหาความเด...
ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 พระยาบรรลือ จัดอบรมเกษตรกรตำบลบางเดื่อ โครงการอบรมการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษ...
โครงการส่งน้ำฯพระยาบรรลือ จัดอบรมเกษตรกร โครงการอบรมการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผล...
โครงการอบรมเพื่อผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเก...
การอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้า...
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79  80  81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.