สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน ร่วมกับ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้...
นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11 เป็นประธานประชุมผู้บริหารสำนักชลประทาน...
นายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานเปิดงาน เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา พระบาทสม...
วันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา เ...
วันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ที่ห้องศูนย์เรียนรู้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ...
นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๑๑ นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักชลประท...
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ นายณัฐพงศ์ ศิริโภค ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ เป็นประธานคณะท...
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ นายอภิชาต โตดิลกเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีส่...
นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๑๑ ประธาน CKO เป็นประธานประชุมคณะทำงานการ...
วันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๔ ที่ห้องศูนย์เรียนรู้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผู้อ...
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74  75  76 77 78 79 80 81 82 83 84 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.