สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เมื่อวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2553 ที่ห้องประชุม 1 สำนักชลประทานที่ 11 นางอรทัย พิรุณสาร หัวห...
ผส.ชป.11 นำคณะที่ปรึกษา และคณะกรรมการ เข้าตรวจสอบประเมินผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการนำร่อง...
สชป. 11 จัดกิจกรรมโครงการออกกำลังกายกับเสียงเพลงตามสาย เป็นแผนกลยุทธ์อีกหนึ่งกิจกรรมที่เสริมสร้างค...
สำนักชลประทานที่ 11 จัดนิทรรศการ 108 ปี กรมชลประทาน ณ ศูนย์เรียนรู้ สำนักชลประทานที่ 11 มีนายชัยนริน...
นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผส.ชป.11 และคณะร่วมต้อนรับ ฯพณฯ พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี แล...
นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11 นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจ...
การประปานครหลวง นำโดยรองผู้ว่าการประปานครหลวง ร่วมแสดงความยินดี โดยการนำกระเช้าดอกไม้ มอบให้นายชัยนร...
เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2553 นายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานเปิดสถานีทดล...
สชป. 11 ร่วมกันจัดกิจกรรม 5 ส. (BIG CLEANING DAY) เมื่อวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2553 โดยเริ่มจ...
นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผส.ชป. 11 พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สาธารณรัฐอิรัก ...
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74  75  76 77 78 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.