สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สำนักงานชลประทานที่ 11 ดำเนินการจัดทำสัญญา เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทั่วไป
นายสัญชัย เกตุวรชัย รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง เป็นประธานประชุมคณะฝ่ายอาคารสถานที่เพื่อติดตามความก้าวหน้า
นายเทอดธรรม วงศ์กาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 11 เป็นประธานและ...
นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร สำนักงานชลประท...
นายเลอบุญ อุดมทรัพย์ ฝจน.ชป.๑๑ ประธานคณะทำงานคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น สำนักงานช...
นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 เป็นประธานสอบสัมภาษณ์ในการสรรหาและเลือกสรรบ...
นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมงานสง...
การแข่งขันกีฬาภายในเชื่อมความสัมพันธ์ ความสามัคคี และส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในสำน...
นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่11 เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิ...
นายสมเจต พานทอง ผู้อำนวยการส่วนปรับปรุงบำรุงรักษาสำนักบริหารจัดการและอุทกวิทยา เป็นประธานประชุม
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94  95  96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.