สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบเครือข่าย Video Conference
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบเครือข่าย Video Conference
อวยพรปีใหม่ผู้ทรงคุณวุฒิ
วันพุธที่ 3 มกราคม 2561
พิธีวางแจกันสักการะอนุสาวรีย์ หม่อมหลวงชูชาติ กำภู
วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561
พิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณหน้าอาคาร 99 ปี มล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
วันอังคารที่ 3 มกราคม 2561
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อความเป็นสิริมงคลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561
วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2560
งานสังสรรค์ประจำปี 2560 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและสร้างความรักสามัคคี ให้แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของ...
วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 18.00
ประชุมการจัดกรอบอัตรากำลังเพื่อทดแทนอัตราว่างจากผลเกษียณอายุ
วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560
ประชุมติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้าง ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตประยูรศักดิ์
วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30
ประชุมผ่านระบบเครือข่าย Video Conference เพื่อติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ
วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น.
สชป.11 เปิดการเรียนการสอน (Unit School)
วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น.
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51  52  53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.