สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เมื่อวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานชลประทานที่ 11 จัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร "โครงการอบรมเชิ...
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานี่ 11 เป...
นายทองธัช เฟื่องถี หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการใช้น้ำ และ นายประสิทธิ์ มนต์เทวา หัวหน้าฝ่ายวางแผนและแ...
นายสมศักดิ์ เกตุจำนง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 เป็นประธาน การประชุมผู้บริหาร สำนักงานชลป...
ต่อมาเมื่อ เวลา 11.30 น. บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ร่วมปลูกไม้ยืนต้นเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส สมเด...
นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 และคณะ เข้าร่วมประชุมติดตามเร่งรัดผลการ...
นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานี่ 11 ให้การต้อนรับ...
นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรมชลประทาน สำนักงานชลประทานี่ 11 เป็นประธานเปิดก...
ตามที่กรมได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการศึกษาทดลองการใช้วัสดุป้องกันการกัดเซาะ พื้นที่ทดสอบคันคลอง...
วันที่ 22 มกราคม 2558 เวลา10.00 น. คณะทีมงานย่อยจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 11 ได้ประชุมคณะทีม...
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51  52  53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.