สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กรมชลประทานร่วมจัดงาน เด็กไทยหัวใจเกษตร ครั้งที่ 8
นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผส.ชป. ๑๑ มอบหมายให้ นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผบร.ชป. ๑๑ เป็นประ...
นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11 เป็นประธานประชุมผู้บริหารสำนักชลประทา...
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2553 ที่โครงการระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายช...
นายสี่พร มณีโชติ รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง เป็นประธาน พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู...
นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผส.ชป. ๑๑ เป็นประธานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลัง...
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ อันเนื่อ...
สำนักชลประทานที่ ๑๑ ได้รับมอบหมายจากกรมชลประทาน ให้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดนิทรรศการ “สานต่องานพ่อสร้...
เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน และโรงพยาบาลชลประทาน ร่วมรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวร...
จากการที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ ทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ กรมชลประทาน...
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115  116  117 118 119 120 121 122 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.