สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
พระราชทานเพลิงศพคุณหญิงโฉมศรี กำภู ณ อยุธยา
วันที่ 9 สิงหาคม 2563 เวลา 17.30 น.
ประชุมเตรียมจัดงานให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2563
วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563
ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างประตูระบายน้ำบึงฝรั่ง และการเพิ่มประสิทธิภาพการสูบผันน้ำ...
วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563
ประชุมเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำหลากปี 2563
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบเครือข่าย Video Conference
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.
ประชุมปฐมนิเทศอาสาสมัครชลประทานใหม่(เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563
ประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11 ครั้งที่ 6/2563
วันที่ 14 กรกฏาคม 2563
ประชุมชี้แจงโครงการสำรวจ และนำเข้าข้อมูลสินทรัพย์ ผ่านระบบ Video conference
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563
ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบเครือข่าย Video Conference
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3  4  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.