สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานเปิดป้าย กรมชลประทานปากเกร็ด
นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 พร้อมผู้บริหารกรมชลประทาน และเจ้าหน้าที่ ร...
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ สำนักงานชลประทานที่ 11 ได้จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day”
วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กรมชลประ...
เกิดฝนตกบริเวณพื้นที่ภายในคันกั้นน้ำพระราชดำริ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ส่งผลให้คลองสำโรง...
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 ได้จัดกิจกรรมโครงการปลูกหญ้าแฝก เนื่องใ...
โครงการชลประทานจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานชลประทานที่ 11 ร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการ ปลูกต้นไม้บริเวณส...
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานแถลงข่าวงาน "60 พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรชลประ...
นายบุญสนอง สุชาติพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ)กรมชลประทาน เป็นประะธานในพ...
นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผู้เชี่ยญชาญ สำนักงานชลประทานที่ 11 เป็นประธานการประชุมบริหารจัดการน้ำพ...
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48  49  50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.