สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รับฟังการประชุมผ่าน Video Conference ติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ
วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.
ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
ประชุมคณะทำงานกีฬา
วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่พูดคุยและรับฟังความคิดเห็น เวทีประชาคม เพื่อขับเคลื่อนการพพัฒนาประเทศตามโครงกา...
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 น.
เปิดร้านกาแฟ เพื่อคนพิการ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรม “ปล่อยขบวนคาราวานเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ รถบรรทุกน้ำ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบ...
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
การดำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน ของกรมชลประทาน ให้เป็นแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับกระทรวงเกษตรและ...
วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.
ประชุมการสำรวจความคิดเห็นการกำหนดเส้นทางสั่งสมประสบการณ์ (Career Chart)
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการคลองสวย น้ำใส ร่วมใจกำจั...
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
ประชุมคณะทำงานเพื่อปรับเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการภายในสำนัก
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48  49  50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.