สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย Video Conference ณ ห้องศูนย์ประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทา...
วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น.
พิธีปิดอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ คสป.
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น.
เปิดอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร คสป. รุ่นที่ 2
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น.
อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 115
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ : Smart Water Ope...
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานปทุมธานี พร้อมด้วยโครงการในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 11 กรมชลประทาน และสำน...
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 09:30
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงงานจัดสร้างและซ่อมบำรุงเครื่อ...
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น.
จัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ โครงการจิตอาสาเพื่อประชาชน
วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560
กิจกรรม "ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใสไร้ผักตบชวา”
วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560
รายงานข่าวการเตรียมความพร้อมและการให้ความช่วยเหลือ
วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59  60  61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.