สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ดำเนินการซ่อมแซม/ปรับปรุง และย้ายป้ายไฟ(LED)ประชาสัมพันธ์
วันที่ 20 กันยายน 2562
ประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดทำแผนงานและการกำจัดวัชพืช
วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562
ร่วมวางมาตรการในการแก้ไขปัญหาวัชพืชทางน้ำและผักตบชวา
วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562
ประชุมเพื่อให้การวางแผนการดำเนินการฟื้นฟูเยียวยา และการปฏิบัติช่วยเหลือประชาชนและเกษตร เป็นไปแนวทางเ...
วันอังคารที่17 กันยายน 2562
ประชุมติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ผ่าน Video Conference จากกรมชลประทานสามเสน
วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น.
ประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference โดยผ่านจากกองการเงินและบัญชี กรมชลประทาน สามเสน
วันพุธที่ 11 กันยายน 2562
การรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการด้วยระบบ (e-Performance Management (e-PM)
วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงานบรูณาพัฒนาพื้นที่ระดับภาคของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ภาคกลาง) ครั้งที่ 2...
วันที่ 3 กันยายน 2562
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่าน Video Conference จากกรมชลประทาน สามเสน
วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น.
ประชุมเตรียมความพร้อมรับพายุระดับ 3(โซนร้อน) ผ่าน Video Conference
วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  18  19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.