สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 

 

 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สวัสดิการ สำนักงานชลประทานที่ 11

 
รายงานการประชุมสวัสดิการ สชป.11 ครั้งที่ 2-2565 ลว.15 พ.ย.2565
รายงานการประชุมสวัสดิการ ครั้ง ที่ 1-2565 ลว.8 เม.ย.65
รายงานการประชุมสวัสดิการสำนักงานชลประทานที่ 11 ครั้งที่ 2/2564
คำสั่งแต่งตั่งคณะทำงานค้าสวัสดิการน้ำดื่มชลประทาน
คำสั่งแต่งตั่งคณะทำงานร้านค้าสวัสดิส่วนที่ 1 สชป.11
คำสั่งแต่งตั่งคณะทำงานร้านค้าสวัสดิส่วนที่ 2 สชป.11 ที่ 37-2563
รายงานการประชุมสวัสดิกาารฯ ครั้งที่ 3-2563 ลว.18 พ.ย. 63 (ฉบับแก้ไข)
รายงานการประชุมสวัสดิกาารฯ ครั้งที่ 2-2563 ลว.24 มิ.ย.63
รายงานการประชุมสวัสดิการสำนักงานชลประทานที่ 11 ครั้งที่ 1-2563 ลว.27 ก.พ.63 (ฉบับแก้ไข)
รายงานการประชุมสวัสดิการครั้งที่ 1-2563
รายงานกรประชุมสวัสดิการฯ 14 มี.ค.62 (แก้ไข)
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการสำนักงานชลประทานที่ 11
 
 
 
 
     
     
     
     
     
     
     
 
 
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.