สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 พร้อมด้วยนายเทอดธรรม วงศ์กาฬสินธุ์ ผู้อำนวย...
นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และนายสุเทพ น้อยไพโรจน์ รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรม...
นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา พร้อมด้วยนายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธา...
สำนักงานชลประทานที่ 11 กรมชลประทาน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก ดำเนินการสูบน้ำจากสระเก็บน้ำพร...
นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 11 เป็นประธานประชุ...
นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 11 เป็นประธานประชุ...
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) งานชลประทานท้องถิ่น (ชปท)
นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผส.ชป.11 ตวจสอบพื้นที่ถนนคันกั้นน้ำฝั่งขวาคลองพระยาบรรลือ
ทีมงานย่อยจัดการความรู้ ได้ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 6/2558
วันอังคาร ที่ 30 มิถุนายน 2558 นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 ได้ร่วมงาน T...
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90  91  92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.