สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สมาคมฯ ชวนร่วมงาน เดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล “วิ่งชิวๆ ชมวิวหลักล้าน” ที่เขื่อนแม่กลอง
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
โครงการรำลึกเสด็จพระราชดำเนินเปิดประตูน้ำจุฬาลงกรณ์
วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563
ดำเนินการตรวจสอบงานว่าจ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ และเครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ
วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐น.
สำนักงานชลประทานที่ 11 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบเครื...
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น.
ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานชลประทานที่ 11
วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563
ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ
วันที่ 16 พศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น.
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปที่ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่...
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.30 น.
ดำเนินการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำ
วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ตรวจราชการพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
จิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี เพื่อ ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์" ในพื้นที่ คลองสองตะวันออก เขตคลองสามวา
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
 

 
 
         
  1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.