สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ร่วมประชุมผลการรายงานการจัดตลาดคลองผดุงกรุงเกษม "ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม"
วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.30 น
ตรวจพื้นที่ในเขตทุ่งเจ้าเจ็ด
วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560
พิธีน้อมรำลึก 121 ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์
วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560
ลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบสถานการณ์น้ำในพื้นที่ และเพื่อพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำ ...
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560
ประชุมเพื่อเตรียมพร้อมในการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560
ประชุมแผนเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11 ครั้งที่ 5/2560
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ประชุมแผนงานและการเบิกจ่าย การเร่งรัดงบประมาณปี พ.ศ.2560
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ประชุมงานปรับปรุงเกี่ยวกับพระที่นั่งวิมานเมฆ
วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560
ร่วมพิธีถวายสักการะ เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560 "
วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53  54  55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.