สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 พร้อมเจ้าหน้าที่ ขอเชิญชวนท...
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที 11 สนับสนุนรถน้ำช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผล...
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ได้เข้าชี้แจงโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านระบบชลประทาน
.นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 พร้อมด้วย นายธีระพล ตั๊งสมบุญ ผู้เชี...
การประชุมร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การประปานครหลวงในการเยี่ยมชมและให้กำลังใจหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ...
การประชุมคณะทำงานประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน สำน...
นายมนตรี มณีวงษ์ นายช่างชลประทานอาวุโส นายทรงเกียรติ ขำทอง วิศวกรชลประทานชำนาญการ และ ส.อ.เชี่ยวชาญ ...
การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเร่งด่วน ปีพุทธศักราช 2559 กลุ่มภาคกลางตอนกลาง ครั้งที่2/2559
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล นายสากล ชลคีรี เป็นประธานการจัดอบรมเผยแพร่และประชาสัมพั...
การประชุม สวัสดิการสำนักงานชลประทานที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2559
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  40  41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.