สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประชุมติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ผ่าน Video Conference จากกรมชลประทาน สามเสน
วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น.
ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้างานในเขตพระราชฐาน
วันที่ 3 พฤษภาคม 2561
ประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำ ครั้งที่ 1/2561
วันที่ 3 พฤษภาคม 2561
ประชุมคณะทำงานดำเนินการประเมินการพัฒนาคุณภาพ
วันที่ 2 พฤษภาคม 2561
ประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2561
วันที่ 1 พฤษภาคม 2561
สืบสานประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่
วันที่ 25 เมษายน 2561
ประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11 ครั้งที่ 2/2561 เพื่อติดตามงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมชลปร...
วันที่ 25 เมษายน 2561
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบเครือข่าย Video Conference
วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.
ประชุม คัดเลือก เป็นตัวแทนเข้ารับประเมินฯ ระดับสำนักงานชลประทานที่ 11 ประจำปี 2562
วันที่ 20 เมษายน 2561
ประชุมติดตามความก้าวหน้างานจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน สายงานจัดสรรน้ำและปรับปรุง ระบบชลประทาน และระบบ GIS
วันที่
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  46  47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.