สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนักชลประทานที่ 11 เป็นประธา...
นายชัชวาล ปัญญาวาทีนันท์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานจุดเทียนชัยถวายพระพร ในโอกาสเฉลิมพระชนมพร...
นายชัชวาล ปัญญาวาทีนันท์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ด...
นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11 เป็นประธานประชุมผู้บริหารสำนักชลประทานที่ 1...
นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายบรรหาร ศิลปอาชา ประธานที่ป...
คณะเจ้าหน้าที่สำนักชลประทานที่ 11 ให้การต้อนรับ นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้อำนว...
นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11 จัดพิธีมอบรางวัล แก่โครงการที่ได้รับการ...
“จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ”
เดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา มหาราชินี จัดขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสอันเป็นมหามงค...
นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11 พร้อมด้วย นางกัญญานันทน์ พันธ์ภิญญาภรณ...
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68  69  70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.