สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11 นำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ปากเก...
เมื่อวันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 สำนักชลประทานที่ 11 นาสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนว...
ควันหลงสงกรานต์ สำนักชลประทานที่ 11 โดยส่วนฯและหัวหน้าโครงการฯ ในสังกัดสำนักชลประทานที่ 11 ร่วมกันจ...
นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11 ลงพื้นที่ตรวจแนวคันกั้นน้ำ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา...
คณะข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่สำนักชลประทานที่ 11 สำนักวิจัยและพัฒนา สำนักเครื่องจักรกล ฝ่ายอาคารสถ...
นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมชลประทาน ลงพื้นที่ตร...
เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน เป็น...
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2556 นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11 เป็นประธานจัดง...
นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่11 ประธานกลุ่มสีเขียว นำคณะนักกีฬาเข้าแข่งขั...
นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11 เป็นประธานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้...
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  101  102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.