สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 

 
 


 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น สำนักงานชลประทานที่ 11 ประจำปี พ.ศ.2561 รอบแรก  
 วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น สำนักงานชลประทานที่ 11 ประจำปี พ.ศ.2561 รอบแรก เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนสำนัก พร้อมด้วยนายธีระพล ตั๊งสมบุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 นายทองธัช เฟื่องถี หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการใช้น้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ ของผู้แทนสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ในการนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ และชี้แจงสถานการณ์น้ำ พร้อมขอความร่วมมืองดทำนาครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมธาราปัญญาพัฒน์ สำนักงานชลประทานที่ 11
 

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.