สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
ข้อความ ข้อความ ข้อความ
 

 
 


 
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดี กรมชลประทาน  
 
23.02.12


 เมื่อวันศุกร์ที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี                   กรมชลประทาน รายงานแผนการดำเนินงาน การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ โดยมีนายชัยนรินท์  พันธ์ภิญญาภรณ์  ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๑๑ นำคณะผู้บริหารฯให้การต้อนรับ
 

ประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจ กระบวนการ และขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย สำหรับงาน / โครงการประจำปี งบประมาณ 256
ประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจ กระบวนการ และขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเพิ...  
ประชุมวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่าน Video Conference จากกรมชลประทาน สามเสน
 
ประชุมการติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทานRid No.1
 
ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9
 
ประชุมวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่าน Video Conference จากกรมชลประทาน
 
บรรยายการใช้คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ตามแผนกิจกรรมในเรื่องการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน...
 
ประชุมผู้บริหารสำนัก ครั้งที่ 4/2561 เพื่อติดตามงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมชลประทาน
 
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่าน Video Conference จากกรมชลประทานสามเสน
 
การประชุมติดตามและกำกับดูแลการจัดทำแผนงานเตรียมความพร้อม งานพิจารณา ศึกษาสำรวจออกแบบ ผ่าน Video Conf...
 
ประชุมตรวจสอบอาคารระบบชลประทานด้วยวิธีการWalk Thru
 
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.