สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
ข้อความ ข้อความ ข้อความ
 

 
 


 
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดี กรมชลประทาน  
 
23.02.12


 เมื่อวันศุกร์ที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี                   กรมชลประทาน รายงานแผนการดำเนินงาน การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ โดยมีนายชัยนรินท์  พันธ์ภิญญาภรณ์  ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๑๑ นำคณะผู้บริหารฯให้การต้อนรับ
 

กิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2563
กิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2563  
ลงพื้นที่ตรวจสอบการเร่งระบายน้ำในคลองรังสิตประยูรศักดิ์และเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำ
 
ประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่นกรมชลประทาน ประจำปี พ.ศ.2563
 
การประชุมสายงานด้านช่างกล ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ ๑ - ๑๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
 
ตรวจเช็คเครื่องสูบน้ำ สน.ปตร.คลองบางเดื่อ สน.ปตร.คลองบางเตย ปตร.คลองเกาะกรียง เพื่อเตรียมพร้อมรับสถา...
 
ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบเครือข่าย Video Conference
 
พิธีมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ
 
ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาภายในกรมชลประทาน
 
ลงพื้นที่ตรวจสอบการเร่งระบายน้ำ และเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำสถานีสูบน้ำเปรมใต้
 
ทำบุญตักบาตร เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล...
 
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.