สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
ข้อความ ข้อความ ข้อความ
 

 
 


 
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดี กรมชลประทาน  
 
23.02.12


 เมื่อวันศุกร์ที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี                   กรมชลประทาน รายงานแผนการดำเนินงาน การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ โดยมีนายชัยนรินท์  พันธ์ภิญญาภรณ์  ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๑๑ นำคณะผู้บริหารฯให้การต้อนรับ
 

ประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11 ครั้งที่ 2/2561 เพื่อติดตามงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมชลประทาน
ประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11 ครั้งที่ 2/2561 เพื่อติดตามงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมชลปร...  
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบเครือข่าย Video Conference
 
ประชุม คัดเลือก เป็นตัวแทนเข้ารับประเมินฯ ระดับสำนักงานชลประทานที่ 11 ประจำปี 2562
 
ประชุมติดตามความก้าวหน้างานจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน สายงานจัดสรรน้ำและปรับปรุง ระบบชลประทาน และระบบ GIS
 
ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ให้บริการแก่ป...
 
ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานคลองข้างคันกั้นน้ำสายบางขนาด
 
ประชุม VIDEO CONFERENCE วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ
 
ลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมิน Smart Farmer
 
ร่วมรับฟังแถลงข่าวความคืบหน้าการป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้งด้านการเกษตร ผ่าน VDO conference
 
ประชุมผ่าน Video Conference จากห้องประชุม SWOC
 
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.