สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ชี้แจงสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่โครงการ
วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00 น.
ประชุมปรับแผนเตรียมความพร้อม งานพิจารณา สำรวจ ออกแบบ
วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00 น.
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาทินัดดามาตุ ทรงเสด็จเป็นประธานถวายผ้าพระกฐิน วัดเชิงเลน ...
วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560
อธิบดีกรมชลประทานมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์
วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560
ช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ผู้ประสบภัยน้ำเอ่อล้นตลิ่ง
วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560
สชป.11 ประชุมแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำ
วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560
เข้าร่วมประชุมเพื่อติดต่อสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference จากศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ
วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น.
ประชุมเพื่อติดต่อสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference จากศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC)
วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น.
ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ อธีบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560
อธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ ให้กำลังใจ และความช่วยเหลือเบื้องต้น จังหวัดปทุมธานี
วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55  56  57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.