สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นายพฤทธิพงศ์ ทัศน์อัญชุลีกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ 11ได...
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ 11 ได้เร่งรัดดำเนินการตามนโยบายกรมชลประทานแล...
นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผส.ชป.11 เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา เชิงปฏิบัติการ ณ อิงธาร รีสอร์ท จังหวัดน...
นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 มอบใบประกาศเกียรติคุณฯ ให้กับผู้บริจาคโลหิต...
การประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding และ e-market
นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผส.ชป.11 เป็นประธานการประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 คร...
นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผู้เชี่ยวชาญฯ สำนักงานชลประทานที่ 11 ติดตามการบริหารจัดการน้ำให้กับโคร...
นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผู้เชี่ยวชาญฯ สำนักงานชลประทานที่ 11 เป็นประธานประชุม
เปิดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม เทศกาลสินค้าปศุสัตว์คุณภาพ
ตัวแทนเกษตรกร เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55  56  57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.