สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบเครือข่าย Video Conference
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น
สืบสาน รักษา ต่อยอด & Agri’ Museum Expo 2020
วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.
ประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (สายงานส่งน้ำและบำรุงรักษา) ค...
วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563
ประชุมหารือตรวจสอบคุรุภัณฑ์
วันที่ 2 กรกฎาคม 2563
ประชุม รับฟังคำชี้แจงเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสินทรัพย์ เพื่อ แก้ไขปัญหาด้านสินทรัพย์และการบันทึกบัญชีตามข...
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563
ประชุม การเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ ของสำนักงานชลประทานที่ 11 กรมชลประทาน ประจำปี พ.ศ.2563
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563
ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานชลประทานที่ 11
วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563
ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบเครือข่าย Video Conference
วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น
ประชุมคณะติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบเครือข่าย Video Conference
วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.
พิธีปิดการจัดนิทรรศการเสมือนจริง
วันที่ 14 มิถุนายน 2563
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4  5  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.