สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ เพื่อเป็นเกียรติประวัติให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ พร้อ...
วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น.
ประชุมหารือแนวทางการจัดทำแผนงานกำจัดวัชพืช ในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 11
วันที่ 20 กันยายน 2561
ประชุมผู้บริหารสำนัก ครั้งที่ 5/2561
วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น.
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช ระหว่างผู้อำนวยการโครงการชลประทาน...
วันที่ 18 กันยายน 2561.
รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา และคณะ เดินทางลงพื้นที่ติดตาม การบริหารจัดการน้ำของพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล...
วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น.
งานเลี้ยงรับรองผู้ได้รับรางวัลเลิศรัฐ
วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 18.30 น.
ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอาคารและติดตามสถานการณ์น้ำ ที่ปตร.สน.คลองเกาะเกรียง และปตร.สน.คลองบางหลวงเช...
วันจันทร์ 10 กันยายน 2561
ลงพื้นที่ตรวจสอบแนวทางการบริหารจัดการน้ำทุ่งเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออก ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงร...
วันที่ 8 กันยายน 2561
ประชุมพิจารณา แนวทางการบริหารจัดการน้ำฝั่งตะวันออก เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้น และพิจาณาแนวทางการบ...
วันที่ 6 กันยายน 2561
องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินง...
วันที่ 3 กันยายน 2561
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4  5  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.