สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้ยางใน หน่วยงานภาครัฐ ผ่าน Video Conference
วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 15.00 น.
ประชุมติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ผ่าน Video Conference
วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น.
ประชุมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมโทรมาตร และจัดทำฐานข้อมูลน้ำ
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น.
พิธีมอบรางวัล ในพิธีประกาศเกียรติคุณบุคคล โครงการ และสถาบันเกษตรผู้ใช้น้ำชลประธานดีเด่น
วันที่13 มิถุนายน 2561
วันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 116
วันที่ 13 มิถุนายน 2561
พิธีเปิดนิทรรศการงาน 116 ปี
วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น.
กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
วันที่ 11 มิถุนายน 2561
ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้ยาง
วันที่ 11 มิถุนายน 2561
ประชุมติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ผ่าน Video Conference
วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น.
ลงพื้นที่นำสื่อมวลชนตรวจสภาพคลองเปรมประชากร เพื่อหาแนวทางการพัฒนาปรับปรุง คลองเปรมประชากร
วันที่ 7 มิถุนายน 2561
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4  5  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.