สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
พิธีเปืดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day)
การประชุมเกี่ยวกับงานด้าน ฝ่ายบริหารทั่วไป
รางวัลกิจกรรมค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน ที่สำนักงานชลประทานที่ 11
การประชุมผู้บริหารสำนัก ครั้งที่ 5/2559
นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระ...
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี ร่วมกิจกรรมขุดลอกคูคลองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด...
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หนประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ค่านิยมและวัฒน...
การดำเนินการจัดบอร์ดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชด...
ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารเสริม(นมโรงเรียน) โดยมี พลเอก ประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเก...
การประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร...
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  24  25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.