สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประชุมผู้เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น.
สำนักงานชลประทานที่ 11 ร่วมกันปลูกต้นไม้ บริเวณรอบสระหยดน้ำ
วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560
ดำเนินการกำจัดผักตบชวา บริเวณคลองหนึ่ง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560
กิจกรรม งานประชารัฐร่วมใจ เดินหน้าคืนคลองน้ำใสให้แผ่นดิน
วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560
เปิดการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมพัฒนาเครื...
วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560
ร่วมเป็นเจ้าภาพกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตเดือนพฤษภาคม 2560
วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560
ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติงานการเก็บผักตบชวา บริเวณตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.00 น.
ประชุมเพื่อการขับเคลื่อนตามแนวทางและมาตรการจัดเก็บผักตบชวาอย่างต่อเนื่องจังหวัดนครปฐม
วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560
ประชุม เร่งรัดดำเนินการปรับปรุงแผนงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง MTEF
วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560
งานสงกรานต์สืบสานประเพณีไทยรดน้ำขอพรผู้ใหญ่
วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  24  25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.