สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประชุมเร่งรัดติดตามบัญชีงานระหว่างก่อสร้างคงค้างในระบบจีเอฟเอ็มไอเอส โ
วันนที่ 16 พฤษภาคม 2562
ประชุมเพื่อพิจารณาการอนุญาตก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟใต้ดินสถานีย่อยชลประทานแนวถนนประตู 3
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผ่าน Video Conference จากกรมชลประทาน ...
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
ประชุมเรื่องการขอกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ของผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล
วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.15 น.
ประชุมหารือเตรียมความพร้อมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดภาวะโลกร้อนจากการทำนาเพื่อการพัฒนาที่ยั...
วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562
ประชุมหัวหน้าผ่ายช่างกลโครงการ สำนักงานชลประทานที่11 ครั้งที่ 1/2562
วันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2562
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่าน Video Conference จากกรมชลประทาน สามเสน
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น.
ระชุม เรื่อง พิจารณาปรับปรุงข้อมูลจุดเฝ้าระวังระดับน้ำ และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน (Walk Thru ...
วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น.
ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 117 และติดตามผลการดำเ...
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการประเมินการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรัก...
วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น.
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  24  25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.