สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ติดตามงานปรับปรุงกำแพงป้องกันตลิ่งฝั่งขวาโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์จังหวัดสมุทรปราการ
วันพฤหัส ที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น
ลงพื้นติดตามผลการปฏิบัติงาน ปรับปรุงสถานีสูบน้ำปลายคลองสี่วาพาสวัสดิ์ (ติดแม่น้ำท่าจีน) ตำบลบ้านเกาะ...
วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562
ประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจการจ้าง(ทุกคณะ)กับบริษัท พรอสเพอร์ โซลูชั่น จำกัด (ผู้รับจ้าง) เพื...
วันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ประชุมเพื่อหารือแนวทางการก่อสร้างประตูระบายน้ำบริเวณคลองสามกอ (ระยะที่ 3)
วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานตามแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐาน ระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประช...
วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่าน Video Conference จากกรมชลประทาน สามเสน
วันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น.
ประชุมการมอบนโยบายด้านการเกษตรและติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ การช่วยเหลือในช่วงฤดูแล้ง ผ่า...
วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น.
โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพ กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
วันที่ 1 มีนาคม 2562
กิจกรรม "วิ่งสู้ฝุ่น pm 2.5"
วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
การประชุมเตรียมพร้อมในการป้องกันแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค ในฤดูแล้งปี 61/62
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  28  29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.