สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 

 
 


 
ประชุมเพื่อจัดทำเครื่องมือประเมินมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา  
 วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 เข้าประชุมเพื่อจัดทำเครื่องมือประเมินมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา เพื่อพิจาณาความเหมาะสมของการเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ และดำเนินการรุบุและจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะ โดยมีคณะที่ปรึกษาร่วมจัดทำเครื่องมือประเมินหน่อยสมรรถนะ จากมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11 อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง, หน้าจอ, สำนักงาน และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, หน้าจอ และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, หน้าจอ และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 6 คน, สถานที่ในร่ม+4
 

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.