สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11 เป็นประธานประชุมผู้บริหารสำนักชลประทา...
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2553 ที่โครงการระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายช...
นายสี่พร มณีโชติ รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง เป็นประธาน พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู...
นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผส.ชป. ๑๑ เป็นประธานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลัง...
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ อันเนื่อ...
สำนักชลประทานที่ ๑๑ ได้รับมอบหมายจากกรมชลประทาน ให้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดนิทรรศการ “สานต่องานพ่อสร้...
เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน และโรงพยาบาลชลประทาน ร่วมรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวร...
จากการที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ ทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ กรมชลประทาน...
วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 นายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน และ นายมนัส กำเนิดมณี ผู...
นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๑๑ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางอร...
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114  115  116 117 118 119 120 121 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.