สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๑๑ นำคณะ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ทำบุญเล...
สำนักชลประทานที่ 11 จัดพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โด...
นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายบรรหาร ศิลปอาชา ประธานที่ปรึกษารัฐมนตร...
นายประสงค์ เสี่ยงโชคอยู่ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานพิธี ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที...
นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11 เชิญผู้บริหารสำนักชลประทานที่ 11 ประชุม...
นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11 นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักชลประท...
วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2554 ที่ศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์น้ำ สำนักชลประทานที่ 11 นายธีระ วงศ์...
วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2554 ณ ศูนย์ติดตามวิกฤติการณ์น้ำห​ลากปี 2554 (ห้องศูนย์เรียนรู้ สำนัก...
นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ประธานศูนย์ปฏิบัติการติดตามวิกฤตการณ์น้ำหลากปี 2554 เป็นประธานประชุมคณะ...
นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11 ประธานคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการติดตามวิก...
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57  58  59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.