สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมชลประทาน ลงพื้นที่ตร...
เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน เป็น...
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2556 นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11 เป็นประธานจัดง...
นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่11 ประธานกลุ่มสีเขียว นำคณะนักกีฬาเข้าแข่งขั...
นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11 เป็นประธานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้...
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมสำนักชลประทานที่ 11 นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู...
คณะข้าราชการ สำนักชลประทานที่ 11 สำนักวิจัยและพัฒนา สำนักเครื่องจักรกล วิทยาลัยการชลประทาน ส่วน...
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2556 ณ ภัตตาคารแวร์ซาย นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวยการส...
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2556 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ การประปานครหลวง นายสมศักดิ์ เกต...
คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักชลประทานที่ 11 สำนักวิจัยและพัฒนา สำนักเครื่องจักรกล ฝ่ายอาคารสถ...
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57  58  59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.