สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประชุมเพื่อเตรียมความ เพื่อสรุปความก้าวหน้าคลองมหาสวัสดิ์
วันที่ 22 เมษายน 2562
ประชุมติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ผ่าน Video Conference จากกรมชลประทาน สามเสน
วันพุธที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายพงศ์ศักดิ์
ศูนย์บริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ สำนักงานชลประทานที่ 11 @ 14 เมษายน 2562
วันที่ 14 เมษายน 2562
ศูนย์บริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในระหว่างที่ 12 - 16 เมษายน 2562
วันที่ 15 เมษายน 2562
ศูนย์บริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์
วันที่ 13 เมษายน 2562
ศูนย์บริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ร่วมกับสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 11 และส่วนเครื่องสูบ...
วันที่ 12 เมษายน 2562เวลา 9.30 น.
ประชุมการปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมทางน้ำในพื้นที่คลองขุดมหาสวัสดิ์
วันที่ 11 เมษายน 2562
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม กำจัดผักตบชวา
วันที่ 9 เมษายน 2562
ประชุมประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน ระดับสำนักงานชล...
วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562
ประชุมเพื่อเตรียมจัดนิทรรศการในวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่117 ปี ในส่วนของสำนักงานชลประทานที่ 1...
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  26  27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.