สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือนำรถบรรทุกน้ำ เพื่อช่วยเหลือ บรรเทา เกษตรกร
ประชุมการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ ณ.เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ดำเนินการโดยโครงการส่งน้ำเเละบำรุงรักษาภาษีเจริญ
เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ และโครงการชลประทานสมุทรสาคร ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายในศ...
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ค่านิยมและวัฒนธรรม ...
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 3 และ 9 พร้อมคณะ ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามสถานการ...
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือนำรถบรรทุกน้ำให้การช่วยเหลือเกษตรบ่อปลา และสวนเผือก
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ลงพื้นที่นำรถบรรทุกน้ำช่วยเหลื่อเกษตรกร ชาวไร ชาวสวน
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต นำรถบรรทุกน้ำ 1 คัน ให้การช่วยเหลือชาวบ้าน นางสาวณัฐนันท...
สถานการณ์ภัยแล้งมีน้ำพอใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และสถานการณ์ความเค็มและการตรวจวัดเพื่อเฝ้าระวังและการแจ...
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ได้นำเกษตรกรกลุ่มสวนผัก มากำจัดวัช...
 

 
 
         
  ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75  76  77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.