สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 

 
 


 
ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนปี 2563  
   ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายธีระพล ตั๊งสมบุญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา นายปกรณ์ สุตสุนทร ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา และ นายธเนศร์ สมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนปี 2563 โดยมีนายวรวิทย์ บุณยเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่11 นายโบว์แดง ทาแก้ว ผู้อำนวยการโครงการชลประทานรังสิตใต้ ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปการดำเนินงาน ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ 

ทั้งนี้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ได้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำช่วงฤดูฝนปี 63 ด้วยการพร่องน้ำในคลองรังสิตให้อยู่ในระดับ 0.7-0.8 เมตร พร้อมทำการสูบน้ำออกบริเวณประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์  โดยมีศักยภาพในการระบายน้ำได้ประมาณ 7 ล้าน ลบ.ม ต่อวัน เพื่อเตรียมพร้อมรับปริมาณน้ำในช่วงฤดูฝน นอกจากนี้ยังได้เตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมืออาทิ เครื่องสูบน้ำ และเครื่องผลักดันน้ำ ไว้ประจำจุดเสี่ยงภัยต่างๆ แล้ว ในการนี้ รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมคณะ ยังได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของประตูระบายน้ำคลอง13 และความก้าวหน้าในการดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองหกวา จากนั้นเดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างปรับปรุงประตูระบายน้ำบึงฝรั่ง ซึ่งเป็นจุดสุดท้ายในการผันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านทางคลองรังสิตมาช่วยสนับสนุนน้ำดิบ เพื่อการผลิตน้ำประปาในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จากนั้นในช่วงบ่าย รองอธิบดีฯ พร้อมคณะ เดินทางไปยังโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร เพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน พร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารสูบน้ำชลหารพิจิตร3 และสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิ โดยมีนายชัยพร พรหมสุวรรณ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร และนายธานินทร์ เนื่องทศเทศ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ได้กำหนดจุดเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยไว้ทั้งหมด 8 จุด พร้อมกำหนดระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังที่ระดับเก็บกัก หากมีปริมาณน้ำเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดจะทำการสูบระบายออก เพื่อเตรียมรับปริมาณน้ำที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝน  นอกจากนี้ยังได้เตรียมพร้อมด้านเครื่องจักร เครื่องมือประจำจุดเสี่ยง รวมทั้งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำวัชพืชต่างๆอยู่สม่ำเสมอ พร้อมทั้งตรวจสอบอาคารชลประทานต่างๆให้พร้อมใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ
 

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.