สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 

 
 


 
การรับมอบอุโมงค์ Anti Covid-19 จำนวน 1 เครื่อง จากบริษัทสกุลฏ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด  
 นายวรวิทย์  บุณยเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 เป็นประธานในการรับมอบอุโมงค์ Anti Covid-19 จำนวน 1 เครื่อง จากบริษัทสกุลฏ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด เพื่อตั้งไว้ที่จุดคัดกรองหน้าสำนักงานชลประทานที่ 11 สำหรับคัดกรองบุคลากร เข้า - ออก ภายในสำนักงานชลประทานที่ 11 โดยการเดินเข้าอุโมงค์ Anti Covid-19 ฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยมี นายธานินทร์  พิทักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และหัวหน้างาน ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับมอบ ณ สำนักงานชลประทานที่ 11

 

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.